Åpent folkemøte før Stortingsvalget 2017 (Rogaland)

I anledning Stortingsvalget inviterer FFO-Rogaland og SAFO sørVest til åpent Folkemøte
29. august 2017

31.08.2017 kl. 17:30 – 20:30
Quality Airport Hotel Sola

Vi håper alle 1. kandidater til fremtidige Rogalands-benken på Stortinget stiller til debatt om samfunnskapte vilkår for funksjonshemmede og kronikere, med følgende tema:
Arbeid for alle - innkludering eller ekskludering?

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Rogaland representerer 67 organisasjoner med totalt 30.000 medlemmer. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) består av Foreningen Norges Døvblinde, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Norges Handikapforbund.

Til sammen representerer vi langt på vei de fleste medlemsorganisasjoner på områdene funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom.

Kl. 18.00: Velkommen ved leder i Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Sørvest (SAFO Sørvest), Evy U. Knutsen.

18.05: Møteleder Terje Knudsen fra Universitetet i Bergen utfordrer ekspertpanel på virkemidler for å øke andelen funksjonshemmede arbeidstakere i Hordaland. Ekspertpanelet består av representanter fra Unge Funksjonshemmede, NAV Hordaland, NHO Hordaland/Attføringsbedriftenes landsforbund, LO og SAFO.

19.00: Pause

19.20: Line Meyer, 3 kandidat for Kristelig Folkeparti, Jeanette Syversen, 1. kandidat for Rødt, Sigurd Hille, 7. kandidat for Høyre, Leif Sande, 5. kandidat for Arbeiderpartiet, Natalia Antonia Golis, 2. Miljøpartiet de Grønne, Nils T. Bjørke 2. kandidat Senterpartiet, Idun Bortne 2. kandidat Venstre, Torkil Åmland, 3. kandidat Fremskrittspartiet, Gina Barstad, 2. kandidat Sosialistisk Venstreparti Hordaland utfordres på virkemidler for å øke andelen funksjonshemmede arbeidstakere i Hordaland.

20.20: Spørsmål fra salen

20.45: Oppsummering ved møteleder

20.55: Avslutning ved nestleder i FFO Hordaland, Inge Fiskvik

Se mer info om hotellet her

 

Flere nyheter Flere artikler