Åpent folkemøte før stortingsvalget 2017 (Hordaland)

 I anledning Stortingsvalget inviterer FFO-Hordaland, FFO Bergen og SAFO Sørvest til åpent Folkemøte.
29. august 2017

30.08.2017 Kl. 18.00 - 21.00
Scandic Hotell Ørnen, møtelokale Storm 1,

I anledning Stortingsvalget inviterer FFO-Hordaland, FFO Bergen og SAFO Sørvest til åpent Folkemøte

TEMA: Arbeid for alle - inkludering eller ekskludering? 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Hordaland representerer 62 organisasjoner med totalt 30.000 medlemmer. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) består av Foreningen Norges Døvblinde, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Norges Handikapforbund.

Til sammen representerer vi langt på vei de fleste medlemsorganisasjoner på områdene funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom.

Debatten vil bestå av 2 paneler

Panel 1: NAV, LO, FFO, NHO, SAFO og
NHO Kenneth Stien, direktør for Attføringsbedriftenes Landsforbund
LO Venter tilbakemelding        
NAV Arbeidslivssenter Øyvind Urdal, avdelingsdirektør eller fylkesdirektør Anne K. Bogsnes
SAFO Leder Jens Petter Gitlesen      
Unge Funksjonshemmede Generalsekretær Synne Lerhol    
Funksjonhemmedes Fellesorganisasjon Generalsekretær Lilly Ann Elvestad    

Panel 2: Partienes kandidater til Stortingsvalget
KRF Line Meyer   3
Rødt Jeanette Syversen 1
Høyre Sigurd Hille   7
AP Leif Sande   5
MDG Natalia Antonia Golis 2
Senterpartiet Nils T. Bjørke   2
Venstre Idun Bortne    2
FRP Torkil Åmland  3
SV Gina Barstad   2

Vi arbeider med at valgkampdebatten kan streams på nettet, og gir dermed flere muligheter til å delta.
Møteleder er førsteamenunesis Terje Knutsen, ved Instititut for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen.
Organisasjonene inviteres til å sende inn spørsmål til politikerne, som vil bli formidlet på møtet.
Det vil også være muligheter for spørsmål fra salen. 

Se mer info om hotellet her

Flere nyheter Flere artikler