Brukermedvirkning

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er en metode for å bedre kvaliteten på de tjenester og tiltak vi vil og må bruke. Brukermedvirkning skal ikke lenger være funksjonshemmedes erstatning for demokrati. Medbestemmelse skal ikke være en metode, men en rettighet.