Om oss

Om oss i NHF Sørvest

NHF Sørvest ble opprettet i 2004 og omfatter fylkene Hordaland og Rogaland, med ca. 2600 medlemmer, fordelt på 33 lokallag. 15 av disse er fylkeslag i en av NHFs landsforeninger.
Protokoller
Les våre Årsmøte- og Regionstyreprotokoller sorter på år.
Les mer om Protokoller
Årsmeldinger
Les våre årsmeldinger samlet under
Les mer om Årsmeldinger
Regionstyret
Regionstyret er regionens øverste beslutningsorgan og ansvarlig overfor årsmøtet. Styret har ansvar for det interessepolitiske arbeidet i regionen og å koordinere arbeidet i lokale ledd. De skal også bistå lokallagene samt ha ansvaret for regionskontoret.
Les mer om Regionstyret
Lokallag

NHF er organisert med to typer lokallag. Den ene gruppen er lokallag i en eller flere kommuner. Disse arbeider på bredt grunnlag for personer med funksjonshemming i sitt lokalområde. Den andre gruppen er fylkeslag i en av landsforeningene. Disse arbeider i et litt større område, og dekker fylket.
Lagene jobber med problemstillinger som angår type skade eller diagnose.

Som medlem i NHF kan man være medlem både i et kommunalt lokallag og i en landsforening.
I noen kommuner og fylker uten lokallag eller fylkeslag har vi kontaktpersoner.

Les mer om Lokallag
Virksomhetsplan
Les våre virksomhetsplaner
Les mer om Virksomhetsplan
Regionkontoret
Regionskontorets oppgave er å være bindeledd for lokallagene og medlemmene og formidle informasjon og yte bistand til våre lokallag i saker de jobber med.
Les mer om Regionkontoret